От 1993 година до днес екипите на GBSC Ltd. и нейните акционери Horizon Software Solutions (Великобритания) и Глобал Сис ЕООД са внедрили успешно десетки собствени брокерски, дилърски и бек-офис банкови системи в основните Български финансови институции.

Репутацията им се затвърждава с успешно реализирани проекти извън България за водещи световни финансови организации, в това число: Barclaycard, CapitalOne, GMAC-RFC (финасовата компания на General Motors), British Gas, Royal and Sun Alliance, LeasePlan.

Инвестициите на акционерите и амбицията на ръководството на GBSC Ltd. са насочени с цел изграждане на първата в България единна система, която да обхване всички дейности на брокерските, дилърските и бек-офис отдели базирайки се на текущите собствени софтуерни продукти, които са внедрени успешно и обслужващи:

Трежъри, Брокери, Трейдинг, Дилъри, Бек-офис отдели, счетоводство, Клонова структура и техните транзакции по Сетълмент, Валута, ДЦК и Акции.