Йордан Луков - Връзки с клиенти

+359 888 322 325, +359 52 75 00 70

Jordan.Lukov@gbsc.bg

Мирослав Пенчев - Технически и бизнес изисквания

Miroslav.Penchev@gbsc.bg

+359 899 634 914, +359 52 721 142


Веселин Василев - Връзки с клиенти

Vesselin.Vassilev@gbsc.bg

+61 424284090, +44 7887854959