За системата GBSC 2010 е стандарт интеграцията с пазарните лидери Reuters Kondor+, Bloomberg, както и с депозитарните институции CDAD, BNB, Clear Stream, системата на SWIFT и борсовата платформа Xetra.

В основата на системата е залегнал STP дизайн и принципите които следва са за избягване на ръчно въвеждане на информация от потребителите. Системата е скалируема и осигурява безпроблемна интензивна работа с големи обеми данни и много транзакции.